zagron


Go_ciniec Salmopolskitop 
.: Aktualności
 
  12. lutego 2012
I Puchar REKSIAPrezydent Miasta Bielska-Białej oraz klub sportowy LIVE serdecznie zapraszają najmłodszych pasjonatów białego szaleństwa na zawody narciarskie pod nazwą "Puchar Reksia". Impreza odbędzie się 12 II 2012 na stoku Biały Krzyż - Szczyrk.

Informacje:
Ilość startujących ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

- elektronicznie: biurolive@vp.pl (imię, nazwisko, data urodzenia)

Aby zawodnik lub zawodniczka został wpisany na listę startową i otrzymał numer startowy należy dokonać wpłaty na konto klubu.

O kolejności numerów startowych decyduje data i czas wpłaty opłaty startowej.

Wpłata 30 zł. na konto Klub Sportowy LIVE
84 1500 1357 1213 5000 9629 0000

- w dniu zawodów 12 II 2012 w godzinach 7.30-9.30 w biurze zawodów.
(zapisy zależne od wolnych miejsc w grupach)

Regulamin

I Puchar Reksia

12 luty 2012 Szyndzielnia – Bielsko-Biała / Biały Krzyż - Szczyrk
 
Organizator:
Klub Sportowy LIVE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3/2
43-300 Bielsko-Biała
 
Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja narciarstwa pośród najmłodszych, oraz wychowanie w duchu fair play.
 
Termin i miejsce:
12 luty 2012 Szyndzielnia – Bielsko-Biała / Biały Krzyż - Szczyrk
 
Sposób przeprowadzenia zawodów :
Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym
Slalom Gigant - jeden przejazd - liczy się przejazd samodzielny !!!!!
Numer startowy za udział w zawodach dziecko zatrzymuje na pamiątkę
Pierwsza trójka wg. uzyskanych rezultatów nagrodzona zostanie dyplomami, medalami i nagrodami.
Dla wszystkich startujących upominki.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy klubu:
- biurolive@vp.pl do 6 luty 2012.
- w dniu zawodów 12.II.2012 w godzinach 7.30 - 9.30 w biurze zawodów.
(zapisy zależne od wolnych miejsc w grupach)
 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko .
Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od NW.
 
Grupy wiekowe: dziewcząt i chłopców
1999 – 2000
2001 -2002
2003 -2004
2005 -2006
2007 i młodsi
 
Opłata startowe:
30 zł
Aby zawodnik lub zawodniczka został wpisany na listę i otrzymał numer startowy należy dokonać wpłaty na konto klubu.
O kolejności numerów startowych decyduje data i czas wpłaty opłaty startowej.
 
Klub Sportowy LIVE ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3/2 , 43-300 Bielsko-Biała nr. konta 84 1500 1357 1213 5000 9629 0000  pln.
 
W tytule przelewu proszę podać:
PR 2012 "nazwisko, imię i rok urodzenia dziecka"
 
Opłata startowa nie zawiera: karnetu na wyciągi
 
Protesty:
Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu konkurencji.
Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun dziecka.
Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji 100 PLN .
W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.


Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 
Kierownik Zawodów:

Piotr Ilewicz


Sędzia Główny Zawodów:
Grzegorz Twardoch
 
 
*UWAGA: ISTNIEJE OBOWIĄZEK POSIADANIA KASKU


 www.archiwum.szczyrk.pl Aktualności

     
     

 ul. Beskidzka 41
  Tel. +48 33/8158388
  
it@szczyrk.pl

Miasto Szczyrk: Urz_d Miejski, Rada Miejska, Jednostki podleg_e Miasto Szczyrk: Urz_d Miejski, Rada Miejska, Jednostki podleg_e
Igrzyska Polonijne Igrzyska Polonijne
Szczyrk - Kamera Online Szczyrk - Materia_y do pobrania
Mapa Miasta Szczyrk Photo Szczyrk - Galeria zdj__
Szczyrkowski Katalog _lubny Szczyrk - KINO BESKIDsasanka


Gospoda Polska